2017/02/11

BAILLIE SCOTT

Mackay Hugh Baillie Scott (1865-1945). Scottish architect.