2016/07/25

RADIMSKY

Václav Radimsky (1867-1946). Czech painter.