2016/05/16

KAI

Makoto Kai (1979?-). Japanese illustrator.